ارتباط موفق داشته باشید

ارتباط موفق * اعتماد به نفس داشته باشید مهارت های مردمی خوب با اعتماد به نفس شروع می شود.اعتماد به نفس مانند آهن ربا بقیه را به سمت شما جذب می کند ونشان  دهنده رفتارهایتان است  که ارزش صرف وقت را دارید. وقتی حس قوی  به خودتان داشته باشید، خیلی سریع از گپ کوتاهی با […]

دلایل فحاشی در سنین مختلف

ﭼﺮﺍ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ فحاشی کردن کودکان دلایل متفاوتی دارد اصلی ترین دلیل الگوهای کودکان است که خود ما هستیم .کودک در هر محیطی قرار بگیرد و هرگونه که اطرافیانش صحبت کنند یاد میگیرد.علت دیگر می تواند این باشد که کودکان توانایی کنترل خشم خود را ندارد و می توانیم بگوییم به گونه ایی […]

روانشناسی رنگ ها، تاثیر رنگ ها .آیا می دانستید رنگ ها بر خلق و خوی انسان ها تاثیر می گذارند؟

تاثیرات رنگ ها از نظر روان شناسی با وجودی که اثر رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند اما برخی از تأثیرات رنگ ها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند. رنگ هایی که در طیف رنگ ها در ناحیه ی قرمز قرار دارند به عنوان رنگ های […]

بستن
مقایسه